Sveti Gracian

SVETI GRACIJAN

biskup i misionar

(+ 301.)

blagdan 18. prosinca

Sv.Gracijan, na franc. St.Gatien, je bio prvi biskup grada Toursa. O njemu govori Sv.Grgur Tourski u svojoj knjižici. Papa Fabijan je 250. godine iz Rima poslao sedmoricu biskupa u Galiju da je evangeliziraju. Sv.Gracijan je postao biskupom Toursa u kojem je neumorno i predano djelovao 25 godina. Umro je 301. godine. Slavni tourski biskup Sv.Martin prenio je 380. godine kosti Sv.Gracijana u novosagrađenu baziliku. 1175.g. počinje gradnja katedrale Sv.Gracijana koju će hugenoti 1562.g. obeščastiti, a

u vrijeme Francuske revolucije bit će opustošena.