Pobožnost Isusu u smrtnoj tjeskobi na Maslinskoj gori

POBOŽNOST Isusu u smrtnoj tjeskobi na MASLINSKOJ GORI

(*ova se molitva moli četvrtkom navečer)

O, Isuse, koji u preobilju svoje ljubavi da svladaš tvrdoću našega srca, obasipaš

rijekom milosti one koji razmatraju Tvoju najsvetiju muku u Getsemanskom vrtu i

promiču ovu pobožnost, molim Te, pomozi mojoj duši i mojem srcu da se često, ali

barem jednom na dan, spomenem Tvoje najgorče smrtne tjeskobe u Maslinskom vrtu,

žaleći te i, koliko je to moguće, sjedinjujući se s Tobom! O, blagoslovljeni Isuse, koji si u onoj noći uzeo na sebe golem teret naših grijeha... i za njih dao potpunu zadovoljštinu,

pruži mi preveliki dar da se iz ljubavi savršeno pokajem za svoje mnogobrojne grijehe,

za koje si se Ti sam krvlju znojio! O, blagoslovljeni Isuse, za tvoju najžešću

borbu u Getsemanskom vrtu pruži mi konačnu pobjedu nad napastima, osobito nad

onima kojima sam najviše podložan! O, Isuse patniče, za volju Tvojih

nedokučivih i neizrecivih smrtnih borbi u onoj noći izdaje i najgorčih duševnih tjeskoba, rasvijetli me da spoznam i ispunim Tvoju volju i daj da uvijek ponovno mislim na Tvoju potresnu borbu i da promatram kako si je pobjedonosno izdržao, ne da izvršiš svoju volju, nego volju svoga Oca! Budi blagoslovljen, o Isuse, za krvavo znojenje i strašnu smrtnu borbu koju si u najledenijoj zapuštenosti i neshvatljivoj samoći ljubazno podnio!

Budi blagoslovljen, o najslađi, ali neizmjernom gorčinom ispunjeni Isuse, za Tvoju

molitvu koja je tako duboko ljudska kao i Božanska izvirala iz Tvojega, od

smrtne tjeskobe uzdrhtalog Srca! Vječni Oče, prikazujem Ti sve prošle, sadašnje i

buduće Mise sjedinjene s krvavim smrtnim Kristovim strahovanjima u

patničkome Getsemanskom vrtu. Presveto Trojstvo, daj da se upozna, a time i proširi,

ljubav k smrtnoj tjeskobi Isusa u Maslinskoj gori po cijelom svijetu! Daj, o Isuse, da se

svi oni koji Te s ljubavlju promatraju na Križu također sjećaju Tvojih neizmjernih

patnji na Maslinskoj gori, te da se, slijedeći Tvoj primjer, nauče ispravno moliti i

pobjednički se boriti, da Te tako mogu jednom u nebu vječno slaviti!

Obećanja Isusova Sv.Margareti Mariji Alacoque u Francuskoj:

Onima koji mole ovu molitvu, Isus obećava:

1. oproštenje grijeha i sigurnost za spas duše u času smrti svima onima koji će s

ljubavlju bar jednom na dan na trenutak sjetiti se mojega smrtnog straha u Getsemaniju,
2. savršeno i trajno kajanje onima koji dadu čitati Misu na čast mojih muka, dovoljno je

samo jednu Misu u životu,
3. uspjeh u duhovnim potrebama onima koji će širiti ovu pobožnost prema

mojem smrtnom strahu u Getsemaniju.

Onima koji promiču ovu pobožnost i šire je, Isus obećava:

1. potpunu i konačnu pobjedu u najtežim napastima kojima su izloženi,
2. izravno spašavati duše iz čistilišta,
3. veliko rasvjetljenje i snagu da ispune moju volju.